TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 15 / 2

Sayfa : 76-79

Makale PDF

Semptomatik kolon lipomlarına yaklaşım: olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi An approach to symptomatic lipomas of the colon: A review of the literature and case report

Emir ÇAPKINOĞLU 1, Oğuzhan ÖZŞAY2, E. Özlem GÜR2, Neşe EKİNCİ 3, Cengiz TAVUSBAY2

İzmir Tire Devlet Hastanesi, 1Genel Cerrahi Kliniği, İzmir İzmir
Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi, 2Genel Cerrahi Kliniği, 3Tıbbi Patoloji Kliniği, İzmir

Anahtar Kelimeler : Kolon lipomu, literatür taraması, invajinasyon

Keywords : Colon lipoma, literature review, invagination


ÖZET

Kolon lipomları nadir görülen benign tümörlerdir. Genellikle asemptomatik olmaları sebebiyle kolonoskopi, cerrahi veya otopsi sırasında insidental olarak bulunurlar. Semptomatik olanlar ise daha çok karın ağrısı ya da mekanik bağırsak tıkanıklığı bulguları ile başvururlar. Bu hastalarda preoperatif görüntüleme yöntemleri ile malign tümörlerle ayırıcı tanısı yapılması, tedavi seçeneğini belirlemede önemlidir. Bu makalede, mekanik barsak tıkanıklığına sebep olan kolon lipomu olguları, tanı ve tedavi yöntemleri değerlendirilerek literatür eşliğinde sunulmuştur.


ABSTRACT

Colonic lipomas are rare, benign neoplasms. They are usually found incidentally during colonoscopy, surgery or autopsy because they are asymptomatic. Symptomatic patients usually present with abdominal pain or mechanical bowel obstruction. Preoperative imaging plays an important role in determining treatment options for malignant tumors. In this article, we report two colon lipoma cases with mechanical bowel obstruction and a review of the literature to evaluate the clinical features, diagnosis, and treatment of this disease.