TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 15 / 2

Sayfa : 85-87

Makale PDF

Kolonoskopi ile tanı konulan ve cerrahi olarak rezeke edilen apendiks mukosel: olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi Diagnosis of an appendix mucocele by colonoscopy: a case report and literature review

Ahmet UYANIKOĞLU1, Hasan ELKAN2, Mehmet ÇELİK3, Hacer UYANIKOĞLU4, Nesrin DELİBALTA5

Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1Gastroenteroloji Bilim Dalı, 4Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Şanlıurfa
Özel Ursu Hastanesi, 2Genel Cerrahi Bölümü, 3Anestezi ve Reanimasyon Bölümü, 4Kadın Doğum Bölümü, 5Patoloji Bölümü, Şanlıurfa

Anahtar Kelimeler : Kolonoskopi, apendiks mukosel

Keywords : Colonoscopy, appendix mucocele


ÖZET

Apendiks mukosel apendiks lümeninde mukusun anormal birikimine bağlı kistik dilatasyon ile karakterize nadir görülen bir antitedir. Tanısı genellikle rastlantısal olarak konulur. Karın ağrısı ile prezente olan, kolonoskopi ile teşhis edilen ve cerrahi rezeksiyon yapılan 48 yaşında kadın hasta sunulmuştur.


ABSTRACT

Appendiceal mucocele is a rare entity characterized by cystic dilatation due to abnormal accumulation of mucus in the lumen of the appendix. Patients often receive the diagnosis incidentally following examination of pathology material. We present a case of a 48-year-old female patient who suffered from severe abdominal pain. She was diagnosed with appendix mucocele by colonoscopy, and surgical resection was performed.