TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 15 / 2

Sayfa : 88-89

Makale PDF

Crohn hastalığın nadir ilk bulgusu: akut pankreatit Rare first signs of Crohn’s disease: acute pancreatitis

Ayça D. SALTÜRK1, Ekrem ARSLAN 1, Yasemin GÖKDEN 2, Koray KOÇHAN 1, Serhat ÖZER1, Can GÖNEN 1

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1Gastroenteroloji Kliniği, İstanbul
Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2Gastroenteroloji Kliniği, İstanbul

Anahtar Kelimeler : Akut pankreatit, Crohn hastalığı

Keywords : Acute pancreatitis, Crohn’s disease


ÖZET

Crohn hastalığı ekstraintestinal bulgular ve komplikasyonlarla seyreden inflamatuvar barsak hastalığıdır. Akut pankreatit nadiren Crohn hastalığının ilk bulgusu olarak izlenebilir. Bu olgumuzda, Crohn hastalığının ilk bulgu olarak akut pankreatit ile karşımıza çıkabileceğini belirtmek istedik.


ABSTRACT

Crohn’s disease is a chronic, inflammatory bowel disorder with courses of extraintestinal findings and complications. In rare cases, acute pancreatitis may be the first sign of the disease. We aim to indicate in this text that Crohn’s disease may first present with acute pancreatitis.