TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 15 / 2

Sayfa : 90-91

Makale PDF

Nadir bir olgu: anabolik steroidlere bağlı karaciğer sirozu A rare case: Liver cirrhosis related to the use of anabolic steroids

Bilge BAŞ

Antalya Atatürk Devlet Hastanesi, Gastroenteroloji Bölümü, Antalya

Anahtar Kelimeler : Hepatotoksisite, anobolik steroid, siroz

Keywords : Hepatotoxicity, Anabolic steroid, Cirrhosis


ÖZET

Anabolik streoidler hücrelerde özellikle kas dokusunda protein sentezini arttırarak dokuların gelişimini uyarırlar. Bu etkisi nedeniyle sporcular arasında, yarışlarda ve vücut geliştirme alanında performans artırıcı ilaç olarak kullanımı mevcuttur. Hafif karaciğer fonksiyon testlerinin yükselmesinden, kronik hepatit, siroz ve hepatosellüler karsinoma kadar deği- şik derecelerde hepatotoksisite yapabilirler.


ABSTRACT

Anabolic steroids increase protein within cells, especially in skeletal muscles, and are used in sports, racing, and bodybuilding as performance-enhancing drugs. It encompasses a wide spectrum of clinical disease ranging from mild biochemical abnormalities, chronic hepatitis, and cirrhosis to hepatocelluler carcinom