TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 15 / 2

Sayfa : 92-94

Makale PDF

Biliyer stent migrasyonuna bağlı gelişen duodenal perforasyon Duodenal perforation due to migration of a biliary stent

Elvan Işık ERDOĞAN 1, Fatih TEKİN 1, Mustafa HARMAN 2, Murat SÖZBİLEN 3, Ömer ÖZÜTEMİZ1

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1Gastroenteroloji Bilim Dalı, 2Radyoloji Anabilim Dalı, 3Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İzmir

Anahtar Kelimeler : Biliyer stent, stent migrasyonu, duodenal perforasyon

Keywords : Biliary stent, stent migration, duodenal perforation


ÖZET

Endoskopik biliyer stentleme işlemi tıkanma ikterlerinin tedavisinde en çok tercih edilen yöntemdir. Biliyer stentli hastalarda %5-10 oranında stent migrasyonu meydana gelir. Migre stentlere bağlı intestinal perforasyon oldukça nadir görülen ancak hayatı tehdit eden bir komplikasyondur. Bu yazıda, migre biliyer stente bağlı duodenum perforasyonu gelişen bir olgu sunulmaktadır.


ABSTRACT

Endoscopic biliary stenting is the preferred method of decompression in obstructive jaundice. Stent migration occurs in approximately 5%-10% of patients undergoing biliary stenting. Intestinal perforation caused by migrated stents is a very rare but life-threatening complication. In this article, we present a case of a migrated biliary stent that resulted in duodenal perforation