TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 15 / 3

Sayfa : 117-119

Makale PDF

Anti-HBs pozitif hastada otolog kemik iliği transplantasyonu sonrası hepatit-B alevlenmesi Hepatitis B virus reactivation following autologous hematopoietic stem cell transplantation in anti-HBs-positive patients

Mesut SEZİKLİ 1, Züleyha AKKAN ÇETİNKAYA1, Göktuğ ŞİRİN 1, Gül TOKGÖZ2, Esra YEŞİLYURT3, Selen ŞİPAL BAŞTAŞ3

Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1Gastroenteroloji Kliniği, 2Hematoloji Kliniği, 3İç Hastalıkları Kliniği, Kocaeli

Anahtar Kelimeler : Otolog kemik iliği transplantasyonu, hepatit B virüs

Keywords : Autologous hematopoietic stem cell transplantation, hepatitis B virus


ÖZET

Hepatit B virüs enfeksiyonu, immünsüpresiv tedavi alanlarda önemli bir klinik problemdir. Hepatit B yüzey antijeni negatif hastalarda, hepatit B yüzey antikoru ve hepatit B çekirdek antikoru immünglobulin G pozitifliği de hepatit B virüsü reaktivasyonu için kontrol edilmelidir. Bu yazımızda otolog kemik iliği transplantasyonu sonrası hepatit B virüsü reaktivasyonu gelişen ve transplantasyon öncesi hepatit B yüzey antijeni negatifliğine rağmen hepatit B yüzey antikoru ve hepatit B çekirdek antikoru immünglobulin G pozitifliği gözden kaçan bir olgu sunulmuştur.


ABSTRACT

Hepatitis B virus infection is an important problem in patients receiving immunosuppressive therapy. Thus, before administering immunosuppressive therapy, patients must be tested for hepatitis B virus infection. Besides hepatitis B surface antigen, patients should also be tested for hepatitis B surface antibody and hepatitis B core antibody immunoglobulin G. We report a case of a patient negative for hepatitis B surface antigen but positive for hepatitis B surface antibody and hepatitis B core antibody immunoglobulin G, who later developed hepatitis B virus reactivation following autologous hematopoietic stem cell transplantation.