TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 15 / 3

Sayfa : 120-122

Makale PDF

Gebelik son trimesterde akut biliyer pankreatit atağı ve yönetimi: Olgu sunumu Acute pancreatitis attack and management in the last trimester pregnancy: A case report

Hacer UYANIKOĞLU 1, Zekeriya SAYIN 2, Ahmet UYANIKOĞLU 3

Özel Ortadoğu Sağlık Merkezi, 1Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü, 2Genel Cerrahi Bölümü, Şanlıurfa
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, 3Gastroenteroloji Bilim Dalı, Şanlıurfa

Anahtar Kelimeler : Gebelik, akut pankreatit

Keywords : Pregnancy, acute pancreatitis


ÖZET

Gebelikte akut biliyer pankreatit atağı sık görülen bir durum olmayıp anne ve bebek için morbidite ve mortalite sebebi olabilir. 35 yaşında 4. gebeliği olan 3. trimesterdeki hastada akut biliyer pankreatit olgusu, olgunun tedavi ve takip yönetimi sunulmuştur.


ABSTRACT

An episode of acute biliary pancreatitis in pregnancy is not a common condition for the mother and baby and can cause morbidity and mortality. Women aged 35 years with a fourth pregnancy and in their third trimester and diagnosed with acute biliary pancreatitis were offered treatment and follow-up management.