TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 16 / 3

Sayfa : 118-120

Makale PDF

Patognomonik CA 19-9 yüksekliğine sebep olan dalak kisti olgusu Splenic cyst causing high levels of pathognomonic CA 19-9: A case report

Hüseyin DEMİRSOY1, Ahmet Tarık EMİNLER2, Metin ERCAN 3, Mustafa İhsan USLAN 2, Aydın Şeref KÖKSAL2, Erkan PARLAK2

Özel Adatıp Hastanesi, 1Gastroenteroloji Kliniği, Sakarya
Sakarya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 2Gastroenteroloji Bilim Dalı, 3Gastroenteroloji Cerrahisi Bilim Dalı, Sakarya

Anahtar Kelimeler : CA 19-9, pankreas, splenik kist

Keywords : CA 19-9, pancreas, splenic cyst


ÖZET

Kanser antijen 19-9 safra kanalı, kolon, mide, over, hepatosellüler, özofagus ve pankreas kanserleri gibi malign durumlarda yüksek seviyelerde görülebilen bir tümör göstergesidir. Pankreas kanseri ayırıcı tanısı ve yine pankreas kanserinde tedaviye cevap ve nüksün değerlendirilmesinde kullanılır. Yüksek seviyeler safra yolu obstrüksiyonu, kolanjit, inflamatuvar barsak hastalığı, akut veya kronik pankreatit, karaciğer sirozu, kistik fibrozis ve tiroid hastalıkları gibi benign durumlarda da görülebilir. Kanser antijen 19-9 yüksekliği ile birlikte olan nadir bir durum da dalak kistleridir. Olgumuz nadir olması ve Kanser antijen 19-9‘un yayınlanılan benzer olgulardan yüksek seviyelerde olması sebebiyle sunulmuştur.


ABSTRACT

Cancer antigen 19-9 is a tumor marker present at high levels in the bile duct, colorectal, gastric, and hepatocellular cancer than esophagus or pancreas cancer. It is used to confirm the diagnosis of pancreas cancer, to assess the clinical response to the treatment, and to evaluate the recurrence of pancreatic cancer. High levels can also be seen in benign conditions, such as biliary tract obstruction, cholangitis, inflammatory bowel disease, acute or chronic pancreatitis, liver cirrhosis, cystic fibrosis, or thyroid diseases. Another rare condition which is associated with the high level of cancer antigen 19-9 is the splenic cyst. Hence, we are submitting this case report of splenic cyst because of its rareness and similarities to previously published cases with high levels of cancer antigen 19-9.