TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 2 / 2

Sayfa : 90-92

Makale PDF

Gluten enteropatisine eşlik eden karaciğer enzim yüksekliği Elevated liver enzymes accompanied by gluten enteropathy

Yasin SAYICI1, Engin ALTINTAŞ2, Orhan SEZGİN2

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD1, Gastroenteroloji Bölümü2, Mersin

Anahtar Kelimeler : Çölyak hastalığı, karaciğer enzim yüksekliği

Keywords : Celiac disease, elevated liver enzymes


ÖZET

Çöliyak hastalığı primer biliyer siroz, kriptojenik hipertransaminazemi, otoimmun hepatit gibi hastalıklarla ilişkilidir. Biz karaciğer enzim yüksekliği olan ve çölyak hastalığı olan iki vakayı sunarak bununla ilgili literatürleri gözden geçirdik.


ABSTRACT

Celiac disease is related with primary biliary cirrhosis, cryptogenic hypertransaminasemia, and autoimmune hepatitis. We hereby present two patients with celiac disease associated with elevated liver enzymes and review the literature.