TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 2 / 2

Sayfa : 96-98

Makale PDF

İnce barsak fitobezoarları; ince barsak obstruksiyonlarında nadir bir neden: Olgu sunumu Small bowel phytobezoars; (a rare cause of small bowel obstructions): Case report

Cengiz ERENOĞLU1, A. Haldun ULUUTKU1, Ahmet Kemal GÜRBÜZ2, Mehmet Levhi AKIN1, Tuncay ÇELENK1

GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Servisi1, Gastroenteroloji Servisi2, İstanbul

Anahtar Kelimeler : Mekanik ince barsak obstrüksiyonu, fitobezoar

Keywords : Mechanical small bowel obstruction, phytobezoar


ÖZET

Fitobezoarlar sıklıkla midede görülmelerine karşın, ince barsakta da karşımıza çıkarak mekanik obstrüksiyon gibi ciddi komplikasyonlara neden olabilirler. İnce barsak fitobezoarları genel olarak ince barsak obstrüksiyonlarının çok küçük bir kısmından sorumludurlar. Büyük çoğunlukla ülser nedeniyle mide ameliyatı geçirmiş hastalarda karşımıza çıkarlar. Burada uzun zaman önce mide ameliyatı geçirmiş bir hastada fitobezoarın neden olduğu ince barsak obstruksiyonu irdelenmektedir.


ABSTRACT

Although phytobezoars are encountered inside the stomach, occasionally they can cause severe complications, such as intestinal obstructions, as they are located in the small bowel. Phytobezoars are responsible for bowel obstruction in a very small portion of obstructed patients. They are frequently associated with past history of stomach surgery due to peptic ulcer. Here we evaluate a patient who had a past history of gastric surgery with small bowel obstruction caused by a phytobezoar.