TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 2 / 2

Sayfa : 102-103

Makale PDF

Yaşlı hastalarda dev villoz poliplerin tedavisinde en iyi yöntem nedir? What is the best treatment for giant-rectal villous polyps in elderly patients?

Burçak KAYHAN1, Meral AKDOĞAN1, Nesrin TURHAN2, Burhan ŞAHİN1

Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, Gastroenteroloji Bölümü1, Patoloji Bölümü2, Ankara

Anahtar Kelimeler : Villöz polip, endoskopik mukozal, rezeksiyon

Keywords : Villous polyp, endoscopic mucosal resection


ÖZET

Villöz polipler malinite potansiyeli taşıdıkları için tanı kondukları zaman cerrahi veya endoskopik yöntemlerle çıkarılmaları gerekmektedir. Üç santimetreden küçük olanların endoskopik polipektomi ile çıkarılırken daha büyüklere yaklaşım değişmektedir. Burada 4 cm çapında villöz polibi olan ve endoskopik mukozal rezeksiyon ile tedavi edilen bir olgu sunuldu.


ABSTRACT

Villous polyps have malignant potential, and for that reason, wheneverr detected by colonoscopy, they need to be removed by endoscopic procedure or surgical therapy. Endoscopic polypectomy has been preferred for size smaller than 4 cm; however, larger rectal villous polyps can be treated with multiple therapeutic modalities. We hereby report a case with the diagnosis of villous polyp who was treated with endoscopic mucosal resection.