TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 2 / 3

Sayfa : 105

Makale PDF

Özgün Görüntüler
Transrektal biyopsi sonrası rektal kanamanın hemoklip uygulanması ile tedavisi Treatment of rectal bleeding due to transrectal biopsy with hemoclip application

Selçuk DİŞİBEYAZ, Bahattin ÇİÇEK, Erkan PARLAK

Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği, Ankara