TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 2 / 3

Sayfa : 119-121

Makale PDF

Tip I hepatorenal sendromda terlipressin tedavisi: 6 olgu Terlipressin treatment in type I hepatorenal syndrom: 6 cases

Melih KARINCAOĞLU1, Yüksel SEÇKİN1, Murat M. M. HARPUTLUOĞLU1, Mehmet ATEŞ1, Hakan HARPUTLUOĞLU2, Nedim TURHAN2, Murat ALADAĞ2, Bülent KANTARÇEKEN1, Bülent YILDIRIM1, Fatih HİLMİOĞLU1

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı1, İç Hastalıkları Anabilim Dalı2, Malatya

Anahtar Kelimeler : Siroz, hepatorenal sendrom, tedavi, terlipressin

Keywords : Cirrhosis, hepatorenal syndrome, treatment, terlipressin


ÖZET

Giriş ve amaç: Tip 1 hepatorenal sendrom (HRS) sirozun önemli komplikasyonudur. Terlipressin kullanımı böbrek fonksiyonlarını düzeltmektedir. Bu çalışmada yan etkiler az olan vazopressin anoloğu terlipressin ile albumin kullanımının HRS’da etkileri değerlendirilmiştir. Gereç ve yöntem: Tip 1 HRS tespit edilen 6 olgu terlipressin ve albumin ile tedavi edildi. Terlipressin (4 mg/gün) 3 gün süreyle albumin (20 mg/gün) 5 gün süreyle 6 olguda uygulandı. Bulgular: Böbrek fonksiyonlarında düzelme 5 olguda izlenirken (serum kreatinin 3.4 den 1,6 mg/dl’e azaldı, 24 saatlik idrar miktarı 81 ml’den 890 ml’ye çıktı), 1 aylık yaşam süresi % 83 olarak bulundu. Sonuç: Bu çalışmanın sonuçları terlipressin uygulanması ile böbrek fonksiyonlarını düzelttiğini ve yaşam sürelerini uzattı ğını göstermektedir.


ABSTRACT

Background and aims: Type 1 hepatorenal syndrome (HRS) is a severe complication of cirrhosis. Administration of terlipressin improves renal function, but its effect on survival is unknown. The aim of this study was to assess the efficacy of terlipressin, an analog of vasopressin with a low profile of side effects, plus albumin in this condition. Material and methods: Six patients with type 1 HRS were treated with terlipressin plus albumin. Terlipressin (4 mg/day) was administered for 3 days and albumin (20 mg/d) for 5 days. Results: Renal function improved in 5 patients (serum creatinine decreased to 1.6 mg/dl from 3.4 mg/dl, and 24 hour urine volume increased to 890 ml from 81 ml). Survival rate was 83% at 1 month. Conclusions: This study shows that in patients with type 1 HRS, terlipressin-induced improved renal function is associated with an increase in survival.