TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 2 / 3

Sayfa : 138-141

Makale PDF

Uygunsuz antidiüretik hormon sendromu ve hipotiroidi seyrinde gelişen hiponatremiye bağlı bulantı/kusma yakınmaları olan iki olgu Two cases suffering from nausea/vomiting due to hyponatremia in the course of syndrome of inappropriate secretion of antidiuretic hormone and hypothyroidism

Fatih TEKİN1, Ömer ÖZÜTEMİZ2, Ulus Salih AKARCA2, Ali VERAL3, Tankut İLTER2

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç hastalıkları Anabilim Dalı1,Gastroenteroloji Bilim Dalı2, Patoloji Anabilim Dalı3, İzmir

Anahtar Kelimeler : Hiponatremi, uygunsuz antidiüretik hormon sendromu, Hipotiroidi

Keywords : Hyponatremia, syndrome of inappropriate secretion of antidiuretic hormone, hypothyroidism


ÖZET

Bulantı/kusma sık görülen semptomlardır ve bu semptomlara sahip hastalar genellikle gastroenteroloji bölümüne başvururlar veya refere edilirler. Gastroenterolojik hastalıkların yanısıra, birçok patolojik durum bulantı/ kusma’ya yol açabilir. Bunlardan bir tanesi elektrolit bozuklukları- dır ve en sık hiponatremi görülür. Dikkatli bir değerlendirme, hiponatremiye veya altta yatan hastalığa bağlı mortalite ve morbiditeyi engelleyecektir. Bu yazıda, hiponatremiye bağlı bulantı/kusma yakınmaları olan ve uygunsuz antidiüretik hormon sendromu ve hipotiroidi tanıları alan iki olgu sunulmaktadır.


ABSTRACT

Nausea/vomiting are frequently experienced symptoms, and patients having these symptoms are usually admitted or referred to Gastroenterology Departments. In addition to gastroenterological diseases, many pathological states can cause nausea/vomiting. One of them is electrolyte disorders, with hyponatremia the most common. A careful evaluation will prevent mortality and morbidity caused by hyponatremia or underlying disease. In this article, we present two cases suffering from nausea/vomiting due to hyponatremia in the course of inappropriate secretion of antidiuretic hormone syndrome and hypothyroidism.