TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 3 / 1

Sayfa : 2

Makale PDF

Özgün Görüntüler
Beklenmedik yerdeki tavla taşı

Murat TUNCER, Yusuf ERZİN

İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, İstanbul