TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 1 / 1

Sayfa : 46-49

Makale PDF

Akalazya-Bir olgu sunumu nedeniyle Achalasia (a case report)

Emel YAMAN1, Filiz EKŞİ1, Altay KANDEMİR1, Murat TÖRÜNER2, Selim KARAYALÇIN2, Ali ÖZDEN2, Ayşe ERDEN3

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı1, Gastroenteroloji Bilim Dalı2 ve Radyoloji Bilim Dalı3, Ankara

Anahtar Kelimeler : Akalazya, disfaji.

Keywords : Achalasia, dysfagia.


ÖZET

Akalazya nadir gözlenen bir özofagus motilite bozukluğudur. Katı ve sıvı gıdalara karşı yutma güçlüğü en sık semptomudur. Özellikle distal özofagus ve mide kardiya tümörleri ile klinik ve radyolojik olarak karışabilmektedir. Klinik olarak akalazyadan şüphenildiği durumlarda ilk yapılması gereken baryumlu özofagogram olup, manometrik çalışmalar ve üst gastrointestinal sistem endoskopik incelemeleri ile kesin tanı konulur. Tedavisinde balon dilatasyonu medikal yaklaşımlardan en etkili ve güvenilir olanıdır. Vakamız uzun süreli disfaji şikayetinin olması fakat tanıyı ancak 10 yıl sonra alabilmesi nedeniyle sunuldu ve literatür gözden geçirildi.


ABSTRACT

Achalasia is a rare esophageal motility disorder, with dysphagia to solids and liquids being the most common symptom. It can be confused with distal esophageal and gastric cardia malignancies. When this disorder is suspected, the first investigation should be barium esophagography, while the definite diagnosis is made by esophageal manometric measurements and upper gastrointestinal tract endoscopic series. Pneumatic dilation is the most effective and safest medical treatment approach. The present case is reported due to failure to diagnose the condition in spite of a ten year history.