TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 3 / 1

Sayfa : 36-38

Makale PDF

Tomografi sonrası hepatosellüler kanserin spontan rüptürü Spontaneous rupture of hepatocellülar cancer after CT

Ülkü SARITAŞ, Banu YAVUZ

Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği, Ankara

Anahtar Kelimeler : Hepatosellüler kenser, spontan rüptür

Keywords : Hepatocellular carcinoma, spontaneous rupture


ÖZET

54 yaşında erkek hasta, karın şişliği, karın ağrısı ve kilo kaybı yakınmaları ile kliniğimize başvurdu. Yapılan tetkiklerinde HBV+HCV’ye bağlı siroz zemininde gelişmiş hepatosellüler kanser tesbit edildi. Tomografi sonrası HCC rüptürüne bağlı hemoperitoneum ve şok tablosu gelişerek öldü. HCC’li hastalarda tümör içinde basınç artışına neden olan olaylar, minör travmalar, hareket ve solunum dinamikleri rüptürü presipite edebilir.


ABSTRACT

A 54-year-old male patient applied to our clinic with abdominal pain, abdominal distention and weight loss. The patient was diagnosed as cirrhosis and hepatocellular cancer and died due to spontaneous rupture of HCC after CT.