TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 3 / 1

Sayfa : 39-41

Makale PDF

Dev intraabdominal hidatid kist: Preoperatif tanı zorluğu ve tedavisi Giant intraabdominal hydatid cyst: Preoperative diagnostic difficulties and treatment

Nazif ERKAN, Mehmet YILDIRIM, Durmuş Ali ÖZDEMİR, Servet AĞDENİZ, Alper BOZ, Alper Fırat POLAT

SSK İzmir Eğitim Hastanesi 2. Genel Cerrahi Kliniği, İzmir

Anahtar Kelimeler : Hidatid kist, dev, intraabdominal

Keywords : Hydatid cyst, giant, intraabdominal


ÖZET

Hidatid kist, Ekinokokkus granülosus’un yaptığı paraziter bir hastalık olup, ülkemiz dahil olmak üzere bir çok ülkede endemik ve ciddi bir halk sağlığı problemi olarak karşımıza çıkmaktadır. .Bu çalışmada preoperatif tanı zorluğuna neden olan, izole intraabdominal yerleşimli dev bir hidatid kist olgusu sunulmuştur.


ABSTRACT

Hydatid disease, caused by the tapeworm Echinococcus granulosus, continues to be a serious public health problem thoroughout many countries, including Turkey. Here we report a case of giant intraabdominal hydatid cyst that caused preoperative diagnostic difficulties, and discuss its treatment.