TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 3 / 1

Sayfa : 42-45

Makale PDF

Sarılık, akut böbrek yetmezliği ve trombositopenili bir olgu; Weil hastalığı A case with jaundice, acute renal failure and thrombocytopenia: Weil’s disease

Selim AYDEMİR1, Yücel ÜSTÜNDAĞ1, Ali BORAZAN2, Nedret SEKİTMEZ2, Hüseyin ÖZDEMİR3

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı1, İç Hastalıkları Anabilim Dalı2, Radyoloji Anabilim Dalı3, Zonguldak

Anahtar Kelimeler : Weil hastalığı, akut böbrek yetmezliği, sarılık, trombositopeni

Keywords : Weil’s disease, acute renal failure, jaundice, thrombocytopenia


ÖZET

Leptospirozis dünyada sık görülen bir zoonozdur. Özellikle tropikal bölgelerde daha sık görülmektedir. Ülkemizde görülme sıklığı konusunda yeterli veri bulunmamaktadır. Leptospirozisli hastaların %90’ında hafif sarılıksız form görülürken hastaların yaklaşık % 5-10’unda ateş, sarılık, kanamaya eğilim ve fulminan hepatorenal yetmezlikle seyreden ve Weil hastalığı olarak adlandırılan şiddetli formda görülür. Biz bu olgumuzda direk hiperbilirubinemi, akut böbrek yetmezliği, trombositopeni ile başvuran ve Weil hastalığı tanısı alan hastamızı sunduk.


ABSTRACT

Leptospirosis is a commonly encountered type of zoonosis throughout the world. This infection is especially more common in tropical regions. There is insufficient data about its frequency in our country. Though leptospirosis presents with a mild icteric form in nearly 90% of cases, it leads to Weil’s disease characterized by fever, jaundice, tendency to bleeding and fulminant hepatorenal failure in approximately 10% of infected persons. Herein we report a case of Weil's disease, presenting with acute renal failure, jaundice and thrombocytopenia.